“Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą “ – Adam Asnyk

SZLACHETNA PACZKA

W ramach akcji „Szlachetna Paczka” podarujmy piękne święta kolejnej rodzinie w trudnej sytuacji. Sopemowicze -bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie!