Nie wyrzucaj tylko wrzucaj !

EKO AKCJA

Na terenie SOPEM został zamontowany pojemnik w kształcie liścia, do którego zbierane są nakrętki z napojów. Nakrętki będą oddawane organizacji pożytku publicznego „Fundacja Helpful Hand”, która pomaga chorym na stwardnienie rozsiane.
Dziękujemy naszym kolegom i koleżankom za pomysł i jego wdrożenie a wszystkich Sopemowiczów zapraszamy do wypełniania naszego pojemnika kolorowymi nakrętkami! Niech się dzieje!